ONZE CLUB

1. ONZE MISSIE

De jeugdwerking van KSV Diksmuide staat voor een kwaliteitsvolle en actieve voetbalopleiding voor jongeren uit Diksmuide en ruime omgeving.

Dit alles gebeurt binnen een hechte organisatiestructuur waar naast het plezier binnen de voetbalopleiding het eveneens graag vertoeven is. KSVD speler zijn is een way of living.

KSV Diksmuide wil een familieclub zijn met een kwaliteitsvolle en actieve hoogstaande jeugdopleiding voor jongeren uit Diksmuide en ruime omgeving. Wij staan garant voor een menselijke benadering in een professioneel kader. Dit alles onder leiding van enthousiaste, dynamische , gedreven, gediplomeerde trainers en coördinatoren.

Een ruim sportief aanbod creëren voor zowel regionaal als interprovinciaal voetbal. We willen een inspiratiebron zijn voor andere clubs en aantonen dat je mits engagement, beleving, passie en out of the box thinking jongeren letterlijk en figuurlijk in beweging kan zetten. We willen een club zijn met een open-mind die transparant is naar spelers, ouders en knowhow deelt met (partner)clubs.

We willen een club zijn die voor eenheid staat. Uniformiteit loopt dan ook als een rode draad door de club. Zowel op trainingen als op wedstrijden komt iedereen met clubkledij. Dit versterkt het gevoel van eenheid en verbondenheid.

We willen een club zijn waarbij trainers en opleiders connectie hebben met hun spelers zodat elk kind zich begrepen en thuis voelt en volgens zijn eigen ritme kan ontwikkelen.

#GOEDEVOETBALLERSMOOIEMENSEN

KSVD ziet voetbal als een fantastisch middel om jongeren sociale vaardigheden aan te leren. Samen met de ouders zijn onze trainers, en teambegeleiders zijn eveneens verantwoordelijk voor de opvoeding van onze spelers.

Een verlengstuk zijn van de normen en waarden die spelers van thuis uit meekrijgen. We willen een club zijn met een ruim aanbod voor iedereen. Een plek waar altijd wat te beleven valt

KSVD wil meer zij dan een voetbalclub.

Wij willen onze ondertussen goed ingeburgerde slogan "goede voetballers mooie mensen" verder positief blijven uitstralen.

Door een brede waaier aan mogelijkheden aan te bieden streven we ernaar dat onze spelers en leden lang actief blijven binnen de club, hetzij, als trainer, scheidsrechter, medewerker, bestuurslid,.... 

2. ONZE VISIE

KSV Diksmuide streeft naar creatief, attractief aanvallend en dominant voetbal. Hiervoor leggen we graag het accent vooral op het principe van "snel denken, snel handelen", een vlotte balcirculatie slim positiespel en opbouw van achteruit.We willen ons voetbal kruiden met verassende infiltraties en stimuleren we snelle spelhervattingen.

Wij kiezen graag voor een technische verzorgde opbouw van achteruit maar snel (gericht) diep kan en mag ook wanneer de situatie zich daartoe leent.

We willen een stevige portie gezonde wedstrijdmentaliteit zien maar vooral,.... PASSIE!

We focussen op het proces en niet op het wedstrijdresultaat. Dit is een filosofie die we heel hardblijven bewaken. We hechten daarom enorm veel belang in het correct en een eendrachtig communiceren van deze boodschap.

Niet enkel het communiceren uiteraard maar ook de daad bij het woord voegen en ingrijpen of snel bijsturen mocht dit nodig blijken. Trainers ondersteunen wanneer er valkuilen opduiken of emoties de bovenhand nemen.

Een opleidingsvisie, een filosofie installeren kost heel wat tijd en energie. Belangrijk aspect om dit in stand te houden is een stabiele sportieve cel die continuïteit en verdere ontplooiing van zijn trainers stimuleert.

3. ONZE NORMEN EN WAARDEN

RESPECT VOOR JEZELF EN VOOR DE CLUB

SPORTIVITEIT

(ZELF)DISCIPLINE

(SOCIAAL) ENGAGEMENT

OPENHEID

KWALITEIT

TROTS

STABILITEIT