Huishoudelijk Reglement


Het naleven van een huishoudelijk reglement is voor een vereniging een pure noodzaak. In het huishoudelijk reglement van onze jeugdacademie zijn allerhande duidelijke afspraken vastgelegd die uitgaan van respect voor elkaar (bestuursleden, collega's, trainers, teambegeleiders en spelers) en voor het materiaal en accommodatie.

Het naleven van duidelijke afspraken schept een klimaat waarin het voor iedereen goed en aangenaam is om sport te beoefenen of om zijn/haar functie uit te oefenen.

Goede afspraken maken goede vrienden.

Download het reglement hieronder