PROTOCOL CORONA 

TOESCHOUWERS - OUDERS - SPELERS • Mondmaskers aan en handen ontsmetten bij het betreden van het sportpark.

 • Maximum 400 supporters zijn toegelaten in het sportpark. Iedereen is verplicht zich te registeren bij het betreden van het sportpark en/of kantine. Dit kan online via een QR-code die overal goed zichtbaar terug te vinden is. (zie hieronder).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar over het volledige park, zowel in de zittribunes als langsheen de omheining !
 • Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers !
 • Teambegeleiders en trainers moeten een mondmasker dragen indien deafstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden.
 • De douches en kleedkamers kunnen niet gebruikt worden
 • Blijf in uw bubbel ! Respecteer de afstand van 1,5 m ook tijdens het supporteren.
 • Mondmaskers kunnen af bij het neerzitten aan de tafels in de kantine en terras.
 • Dranken enkel zittend te consumeren. Drank wordt per tafel door 1 persoon afgehaald aan de bar. Na het consumeren brengt diezelfde persoon de legeglazen en/of flessen terug.
 • Maximaal 4 personen per tafel toegelaten !
 • Was of ontsmet uw handen aan de voorziene ontsmettingszuilen.
 • Elke speler brengt zijn eigen drinkbus mee. Deze kan gevuld worden aande watertappunten in de spelerstunnel (hoofdveld) en aan de ingang van de kleedkamers bij terrein 2. Er worden geen flessen water meer uitgedeeld aan eigen en bezoekende ploegen.
 • Bij een vermoeden of een bevestiging van een besmetting bij een speler/staff uit een ploeg die tegen KSV Diksmuide heeft gespeeld, dit in de week na de wedstrijd, wordt KSV Diksmuide hiervan op de hoogte gebracht. Wij ondernemen van onze kant dezelfde actie.
 • Wedstrijdbladen worden best op voorhand thuis door de trainer/afgevaardigde ingevuld.

UEFA lanceerde met We Play Strong een meerjarige campagne om het vrouwenvoetbal te promoten. In België kozen ze Eden Hazard, Kim Clijsters en Karl Vannieuwkerke als ambassadeurs van de campagne. Uiteraard doen we in Diksmuide ook mee. Meisjes trainen minstens even scherp als de jongens. Vaak met de jongens, soms met de meisjes onder mekaar zoals je ziet in onderstaand filmpje. Doorbewegen, gerichte controles, goeie timing in de passing, stevig trappen, voor de vrouw opduiken, tweevoetigheid,...

3ACTION partner van de KSV Diksmuide jeugdacademie

Van kinderen betere voetballers en mooiere mensen maken. Dat is het doel van de KSV Diksmuide jeugdacademie die in het seizoen 2016-2017 van start gaat. Met coryfeeën als Jan Boskamp en Imke Courtois als peter en meter van de club wil deze voetbalacademie een referentie zijn in Vlaanderen wat betreft jeugdopleiding.

Het accent komt niet alleen op voetbaltechnische vaardigheden, maar ook op menselijke kwaliteiten te liggen. Kinderen beter leren functioneren in groep, assertiever en zelfbewuster maken is een bijkomende uitdaging.

Extra wekelijkse trainingen met gespecialiseerde trainers op kunstgras, video-analyse en sociale begeleiding zijn maar een paar tools die zullen worden aangewend om dit doel te bereiken.

GOEDE VOETBALLERS MOOIE MENSEN is het motto dat we ten allen tijde willen hanteren!

DE SPORTIEVE JEUGDCEL

FUN & FORMATION

INDIVIDUELE BENADERING

In de opleiding van de KSV Diksmuide jeugdacademie wordt rekening gehouden met de individuele verzuchtingen van het kind. Voetbal is een ploegsport die door individuën wordt beoefend. Dat is ook altijd het uitgangspunt. We proberen ieder kind te helpen in zijn ontwikkeling naar jong volwassene.

TEAM VAN PROFESSIONALS

We beschikken over een prachtig team met gekwalificeerde en gediplomeerde trainers onder leiding van Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleidingen Jürgen Casier. Onze trainers zijn stuk voor stuk mensen die naast de voetbaltechnische bagage ook op pedagogisch vlak veel te bieden hebben.