Normen & Waarden


RESPECT VOOR JEZELF EN VOOR DE CLUB

 • Respect voor scheidsrechter, tegenstanders, trainers, medewerkers is de basis. Spelers die groeten elkaar en iedereen die clubgebonden is met een goeiedag.
 • Respect ook voor het materiaal en de infrastructuur die de spelers ter beschikking krijgen. Zo gaan leeftijdsgroepen oa vuilnis ruimen op de site.
 • Kleedkamers reinigen bij zowel uit -als thuismatchen
 • nultolerantie tegen verbale en fysieke agressie tegenover scheidsrechter, medespeler, tegenstander, officials, trainers, teambegeleiders, medewerkers en vrijwilligers. Wanneer dergelijke zaken zich toch voordoen worden spelers berispt en of op non-actief gezet.
 • Dit geldt evenzeer voor ouders. Ook wanneer zij hun boekje te buiten gaan kan dit gevolgen hebben voor hun kind.
 • Workshop door de mental coach in het kader van Time Out tegen pesten enz....

SPORTIVITEIT

 • Spelers groeten tegenstander, scheidsrechter en supporters van de bezoekende ploeg na de wedstrijd.
 • Bij een drieste actie die indruist tegen sportiviteit worden spelers vervangen en/of geschorst, gesanctioneerd.
 • Gele kaarten ten gevolge van protest worden niet getolereerd.
 • Onsportieve uitlatingen van ouders, naar gelijk welke opleider, scheidsrechter of speler op trainings- en/of wedstrijdmomenten, kan leiden tot het niet oproepen van de jeugdspeler bij een volgende wedstrijd of training

(ZELF)DISCIPLINE

 • Uniformiteit binnen de gehele werking.
 • Verplichte clubkledij voor trainingen en wedstrijden
 • Duidelijke afspraken omtrent melden van afwezigheden
 • Stiptheid op training en wedstrijden
 • Na de wedstrijd verlaten we de kleedkamer in groep, en gaan we SAMEN naar de kantine. De teambegeleider ziet erop toe dat tafel na het nuttigen van drank en fruit opgeruimd wordt.

(SOCIAAL) ENGAGEMENT

 • Jeugdspelers vanaf U15 worden verplicht om 2 x / jaar een jeugdwedstrijd te leiden.
 • Per ploeg deelname aan minstens 1 goed doel actie
 • Jeugdploegen doen beurtelings een zwerfvuilaktie op de site

OPENHEID

 • Wij willen transparant zijn binnen alle facetten van de jeugdopleiding door oa een correcte en open communicatiestijl toe te passen.
 • Feedbackmomenten voor spelers, trainers en vrijwilligers.

KWALITEIT

KSV Diksmuide is een familieclub zijn met een kwaliteitsvolle en een actief hoogstaande jeugdopleiding. Wij hechten hierbij heel veel belang aan een persoonlijke benadering. Daarom zetten we hard in op de begeleiding en evoluties van onze trainers. Het is belangrijk dat een opleider weet wie voor hem staat. Het beste in iemand naar boven halen door connectie te maken met het individu. Bij gericht en kwaliteitsvol opleiden dienen heel wat parameters op punt te staan. Het welbevinden en de persoonlijke aanpak is hierin al een heel belangrijke factor.

We willen een club zijn waarbij trainers en opleiders connectie hebben met hun spelers zodat elk kind zich begrepen en thuis voelt en volgens zijn eigen ritme kan ontwikkelen.

TROTS

Spelers en ouders brengen heel wat tijd door op de club. Het moet een plek zijn die rust en warmte uitstraalt, een plek waar mensen graag zijn en vertoeven. Spelers laten verlangen om naar de club te komen, een plek waar altijd iets te beleven valt. Waar vriendschappen en banden gesmeed worden.

Op KSVD zien we het ruimer dan enkel maar voetbal. Een KSVD'er zijn is een way of living. Onze spelers zijn trots om de KSVD-outfit te dragen. 

STRUCTUUR

Het sportief aanbod is vrij ruim. Zo bieden wij naast interprovinciaal ook regionaal voetbal aan en dat willen we koste wat kost in ere houden. Voetballen onder de kerktoren MOET altijd een optie zijn.

Spelers die niet in aanmerking komen voor interprovinciaal voetbal en buiten een straal van 15 km wonen kunnen geen jongeren uit Diksmuide en zijn buurgemeenten belemmeren in de regionale reeksen.

STABILITEIT

We staan bekend als een stabiele club met een duidelijke missie en visie. We zetten heel hard in op het open en correcte communicatie naar ouders, spelers, medewerkers en supporters toe.

We profileren ons graag als een inspiratiebron voor andere clubs en willen aantonen dat je mits engagement, beleving, passie en out of the box thinking jongeren EN ouders letterlijk en figuurlijk in beweging kan zetten. We willen een club zijn met een open-mindset die zichzelf voortdurend in vraag blijft stellen. 


API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Met onze slogan #goedevoetballersmooiemensen willen we als club duidelijk maken dat KSV Diksmuide respect hoog in het vaandel draagt. Het is ons doel dat onze club een warme omgeving is waar spelers, ouders, trainers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en bestuurders zichzelf kunnen zijn, respect tonen voor elkaar en anderen, ongeacht hun geloof, afkomst of seksuele geaardheid. 

Een positief en veilig klimaat is belangrijk en we willen als club aandacht hebben voor een cultuur van openheid, waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten te kunnen melden. 

Daarom stellen we een club-API (Aanspreekpersoon Integriteit) aan in de club. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze voetbalclub kan je vanaf nu terecht bij Frank De Smet, als Club-API, met een vraag, vermoeden of klacht over psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, racisme, sociale uitsluiting of discriminatie. Je kan een mailtje sturen op frank.de.smet@scarlet.be of tel 0476/24.27.86. Na afspraak is Frank aanwezig op de club en kan je hem persoonlijk spreken. 

Als Club-API luistert hij naar je vraag of verhaal en behandelt hij jouw melding in alle discretie. Indien nodig verleent hij jou advies bij mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

#iedereenKSVD #KSVD #API #voetbalvlaanderen #goedevoetballersmooiemensen